Privacy

Alles over onze cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

Cookies die wij gebruiken

Wij maken gebruik van Google Adwords en Facebook om reclame te maken. Wanneer u via deze kanalen bij ons terecht komt en een formulier invult, dan zien wij dit als een conversie terug. Indien u geen formulier invult dan weten wij niet exact wie u bent. Onze cookies stellen ons in staat om u op een later moment interessante informatie te tonen via Google of Facebook.

Welke data verzamelen wij met onze cookies?

Zolang u geen formulier invult, verzamelen wij enkel uw sessie en algemene gegevens zonder dat wij weten wie u bent. Dankzij deze cookies kunnen wij u dus op een later moment nogmaals bereiken, maar dat is dus op basis van uw websitebezoek en niet omdat wij uw naam of e-mailadres weten.

Welke gegevens hebben wij van u in ons systeem?

Voor klanten

Wanneer u klant bent van ons dan hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens hebben wij ook nodig voor onze administratie.

Voor oud-klanten

Wilt u als oud-klant weten welke gegevens wij van u hebben, stuurt u dan een e-mail naar info@woeler.nl. Wij kunnen dan tevens overleggen welke gegevens wij redelijkerwijs in ons systeem moeten houden en welke data wij eventueel kunnen verwijderen.

Voor mensen die een formulier ingevuld

Wanneer u bij ons een formulier invult, dan vragen wij om zeer beperkte gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om enerzijds contact met u te leggen en anderzijds u te kunnen voorzien in uw informatiebehoefte. U kunt ten alle tijden via info@woeler.nl opvragen welke gegevens dit exact zijn en u kunt ons ook vragen u uit onze database te verwijderen.

Wij geven uw gegevens uiteraard nooit af aan derden.


Algemeen

Woeler BV, hierna te noemen Woeler, verleent u hierbij toegang tot woeler.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Woeler en derden zijn aangeleverd. Woeler behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Woeler.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Woeler.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Woeler. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Woeler, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.